ઉદ્યોગ સમાચાર

  • PEVA અને PVC વચ્ચે શું તફાવત છે?
    પોસ્ટ સમય: 06-11-2022

    મોટાભાગના ગ્રાહકો પીવીસીને સામાન્ય રીતે વપરાતા નામ "વિનાઇલ" દ્વારા જાણતા હશે.પીવીસી એ પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ માટે ટૂંકું છે, અને સૌથી નોંધપાત્ર રીતે શાવરના પડદા અને પ્લાસ્ટિકની બનેલી અન્ય વસ્તુઓને લાઇન કરવા માટે વપરાય છે.તો PEVA શું છે, તમે પૂછો છો?PEVA એ PVC નો વિકલ્પ છે.પોલિઇથિલિન વિનાઇલ એસી...વધુ વાંચો»