કંપની સમાચાર

  • પોંચો ખરેખર ઉપયોગી છે
    પોસ્ટ સમય: 06-11-2022

    રેઈન જેકેટ્સ અને પેક કવર વચ્ચેના અંતરને પૂરો કરીને, જ્યારે ખરાબ હવામાનની વાત આવે છે ત્યારે વરસાદી પોંચો કોઈ સીમ ખોલતા નથી.શ્રેષ્ઠ વરસાદી પોંચો સ્વિસ આર્મીના છરીઓ છે જે વરસાદથી રક્ષણ આપે છે.તમને અને તમારા ગિયરને માથાથી મધ્ય-જાંઘ સુધી સુકા રાખવાનું કારણ છે...વધુ વાંચો»

  • કયું એક સારું છે?સીવવા માટે અથવા સીલ કરવા માટે.
    પોસ્ટ સમય: 06-11-2022

    સીવવું અથવા સીલ કરવું એ એક પ્રશ્ન છે જેનો જવાબ કેટલાક ફેબ્રિકેટર્સે તેમની ઓફરિંગને એવા ઉત્પાદનો તરફ આપીને આપ્યો છે કે જે પહેલાના અથવા પછીના બંનેનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ બંને નહીં.જ્યારે આ પ્રકારની વિશેષતા એક સધ્ધર અને આકર્ષક વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે, ત્યારે ટૂલબોક્સને i...વધુ વાંચો»